Prints

Yellow Wall 21x29,7cm

Yellow Wall 21x29,7cm

15.00
10 a.m  21x29,7cm

10 a.m 21x29,7cm

15.00
site1.jpg Captura de ecrã 2018-12-04, às 15.20.35.png

Blue Wall 29x42cm

20.00
Blue mask on the ground 29x42cm IMG_6321.jpg

Blue mask on the ground 29x42cm

20.00
A different kind of a mask 21x29cm

A different kind of a mask 21x29cm

15.00
NO 29x42cm 1.jpg

NO 29x42cm

20.00
Girl 29x42cm IMG_6334.jpg

Girl 29x42cm

20.00
Plane 29x42cm IMG_6325.jpg

Plane 29x42cm

20.00
Kiss the sun 29x42cm

Kiss the sun 29x42cm

20.00
Mau 29x42cm IMG_6328.jpg

Mau 29x42cm

20.00
Tub 15x21

Tub 15x21

10.00
His back 14x21cm IMG_6339.jpg

His back 14x21cm

10.00
Captura de ecrã 2018-09-09, às 22.54.44.png

Cap 29x42cm

20.00
Clouds I 29x42cm IMG_6345.jpg

Clouds I 29x42cm

20.00
Sidetalk 29x42cm

Sidetalk 29x42cm

20.00
Captura de ecrã 2018-04-17, às 15.54.56.png IMG_6343.jpg

Sábado 17 21x29cm

15.00
Captura de ecrã 2018-09-09, às 23.34.54.png

Hanging on a frame 29x42cm

20.00
Captura de ecrã 2018-09-09, às 23.38.55.png

Floating 29x42cm

20.00
Captura de ecrã 2018-09-09, às 22.57.19.png

Last sleep 29x42cm

20.00
Winter Lost 29x42cm

Winter Lost 29x42cm

20.00
Captura de ecrã 2018-09-09, às 22.33.33.png

Picture on a wall 29x42cm

20.00
Hands 21x29cm

Hands 21x29cm

15.00
Clouds II 21x29cm

Clouds II 21x29cm

15.00
Looking Down 29x42cm

Looking Down 29x42cm

20.00
Captura de ecrã 2018-09-09, às 22.52.48.png

Boy With Crown 29x42cm

20.00
HAND 29x42cm

HAND 29x42cm

20.00
Dark Leafs 29x42cm

Dark Leafs 29x42cm

20.00
Green Beard 29x42cm

Green Beard 29x42cm

20.00